DEN GODA VILJAN ÄR… det som löser upp gränserna mellan människor.

Den stora invokationen

  • Från Ljusets punkt i Guds Sinne Låt ljus strömma in i människornas sinnen. Låt Ljus stråla ned över Jorden.

  • Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan. Må Kristus återvända till Jorden.

  • Från det centrum där Guds Vilja är känd Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte- Det syfte som Mästarna känner och tjänar.

  • Från det centrum som vi kallar mänskligheten Låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form Och må den försegla dörren till det onda.

  • Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på Jorden.
Skönheten och styrkan i denna Invokation ligger i dess enkelhet och i att den uttrycker vissa centrala sanningar som alla normalt accepterar - sanningen att det finns ett grundläggande förnuftigt Väsen som vi vagt gett namnet Gud; sanningen att det bakom allt yttre sken är kärlek som är universums drivkraft; sanningen att en upphöjd Individualitet, av de Kristna kallad Kristus, kom till jorden och förkroppsligade denna kärlek för att vi skulle kunna förstå; sanningen att både kärlek och intelligens är effekter av det som kallas Guds Vilja; och slutligen den självklara sanningen att det endast är genom mänskligheten själv som den gudomliga Planen kan förverkligas.

Invokationen som helhet vänder sig till den överskuggande och uppenbarande energikälla som är i annalkande, den omedelbara orsaken till alla de händelser på jorden som pekar på det som är nytt och bättre; händelser som visar att det mänskliga medvetandet närmar sig ett större ljus. Den åkallande bönen har hitills som regel varit av självisk natur och haft en provisorisk utformning. Människor har bett för sig själva; har åkallat gudomlig hjälp åt sina nära och kära; och har tolkat sina grundläggande behov i materiella termer.

Denna invokation är en världsbön. Den rymmer ingen personlig vädjan eller världslig anmodan. Den uttrycker mänsklighetens behov, tränger rakt igenom alla svårigheter, tvivel och frågor och når ända fram till tanken och hjärtat hos Den i Vilken vi lever, rör oss och är till - Den Som kommer att vara med oss till tidens ände " tills den sista trötta pilgrimmen har funnit vägen hem".