Stiftelsen svenskt informationscenter för World Goodwill och Trianglar

Informationscentret bildades 1998 och har som målsättningen är att sprida information om den kraft som finns bakom användandet av den goda viljan i våra dagliga handlingar. Detta sker genom att informera om World Goodwills och Trianglars tjänande aktiviteter.

World Goodwill är en internationell rörelse som verkar för att mobilisera den goda viljans energi i världen och att skapa riktiga relationer. Organisationen bildades 1932 som en tjänande verksamhet inom Lucis Trust. World Goodwill är en av FN erkänd icke-statlig organisation (NGO) som är representerad vid de regelbundna rådgivande möterna i FN:s högkvarter.

Trianglar uppnår sina mål genom att sammanlänka människor av god vilja i ett andligt världstjänande som övervinner alla barriärer vad beträffar ras, tro, klass, ekonomisk och politisk övertygelse. Trianglar skapar ett världsomspännande nätverk av ljus (förståelse) och god vilja, som sprider konstruktiva andliga energier och är ett medel för praktiskt samarbete och förbindelser mellan människor av god vilja.

För mer information kontakta oss på info@goodwilltriangel.org