Värderingar att leva efter

Detta kort kommer att finnas att beställa kostnadsfritt i storleken 13 cm x 9 cm

världstjänarens mantra
  • Sanningskärlek – väsentlig för ett rättvist, inkluderande och progressivt samhälle.

  • En känsla för rättvisan – att erkänna allas rättigheter och behov.

  • En anda av samarbete – grundad på aktiv god vilja och principen om goda relationer.
  • En känsla av personligt ansvar – för gruppen, för samhället och för nationen.

  • Att tjäna det som är bästa för det allmänna – genom att offra själviskheten. Bara det som är bra för alla är bra för var och en av oss.
Ovanstående är andliga värden, som påverkar samvetet och vidgar medvetandet hos dem som tjänar för att skapa bättre sätt att leva.