DEN GODA VILJAN ÄR… det som löser upp gränserna mellan människor.

World Goodwill

World Goodwill som rörelse grundades 1932. Den vill hjälpa till att skapa riktiga mänskliga relationer och lösa mänsklighetens problem genom att använda den goda viljans konstruktiva kraft. World Goodwill verkar främst genom information och utbildning.

Principer

World Goodwills arbete grundas på broderskap, strävan mot mänsklig enhet, delaktighet och samarbete. Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ligger till grund för arbetet. World Goodwill ger världstjänandet en organiserad form och tillämpar principen om lika behandling av alla oavsett ras, religion, ideologi, politisk eller ekonomisk övertygelse. Mål: World Goodwill har tre huvudmål för sin verksamhet. De är:
  • att hjälpa till att mobilisera den goda viljans energi
  • att medverka i förberedelserna för Kristi återkomst
  • att lära allmänheten se orsakerna till de mera betydande problemen i världen och medverka till att skapa tankeformer för deras lösning.

Policy

World Goodwills policy och handlingsprogram formuleras av en internationell grupp med kontor i London, New York och Genève. Dessutom samråder man med grupper och sammanslutningar på många olika platser i världen.

Organisation

World Goodwill är en frivilligorganisation av män och kvinnor av god vilja. Den är öppen för alla som stöder dess principer och mål. World Goodwill är alltså inte en ‘medlemsorganisation’ och tar följaktligen inte ut några medlemsavgifter. World Goodwill är en sammanslutning, som är ackrediterad av FN:s informations-byrå. Den har dessutom informella kontakter med vissa av FN:s specialbyråer och med en lång rad nationella och internationella organisationer. World Goodwill är en del av Lucis Trust, som finns med på FN:s ekonomiska och sociala råds (ECOSOC) lista över rådgivande organisationer.

Ekonomi

Arbetet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag.